سحابی مدوسا یک سحابی سیاره ای باستانی است که در فاصله 1500 سال نوری از ما در صورت فلکی جوزا قرار دارد.

تصویر امروز ناسا: سحابی افسانه ای مدوسا

نام رایج سحابی مدوسا از وجود رشته های درهم تنیده درخشان و مارپیچ های گاز در این سحابی گرفته شده است.

امروز در تصویر ناسا چه می بینیم؟

سحابی مدوسا که با نام آبل 21 نیز شناخته می شود، یک سحابی سیاره ای باستانی است که در فاصله 1500 سال نوری از ما در صورت فلکی جوزا قرار دارد. این سحابی مانند نام افسانه ای خود در حال تغییر و تحول اساسی است.

مرحله سحابی سیاره ای نشان دهنده مرحله نهایی در تکامل ستارگان کم جرم مانند خورشید است. زیرا این ستارگان خود را از غول های قرمز به ستاره های کوتوله سفید داغ تبدیل می کنند و در این فرآیند لایه های بیرونی خود را از بین می برند.

نور فرابنفش ستاره داغ به درخشش سحابی می افزاید. ستاره دگرگون شده در سحابی مدوسا یک ستاره کم نور در نزدیکی مرکز هلال ماه درخشان است.

در این نمای عمیق تلسکوپ، رشته‌های ضعیف به وضوح در زیر و سمت راست ناحیه هلال درخشان گسترش می‌یابند. سحابی مدوسا بیش از چهار سال نوری وسعت دارد.

دیدگاهتان را بنویسید