سحابی روح، واقع در صورت فلکی Cassiopeia، معمولا در تصاویر با سحابی قلب دیده می شود.

سحابی روح (W5) یک منطقه ستاره‌زایی بزرگ است که شامل بسیاری از خوشه‌های ستاره‌ای باز است.

امروز در تصویر ناسا چه می بینیم؟

ستاره ها در روح ملکه اتیوپی شکل می گیرند. به طور خاص، منطقه بزرگ ستاره‌زایی به نام سحابی روح در صورت فلکی کاسیوپیا وجود دارد که طبق اساطیر یونانی، همسر پادشاهی است که زمانی بر سرزمین‌های بالاتر اطراف نیل حکومت می‌کرد.

سحابی شبح که با نام Westerhout 5 (W5) نیز شناخته می‌شود، شامل بسیاری از خوشه‌های ستاره‌ای باز، برآمدگی‌ها و ستون‌های پوشیده شده توسط غبار کیهانی و حباب‌های توخالی غول‌پیکر است که توسط بادهای ستاره‌های جوان پرجرم تشکیل شده‌اند.

سحابی روح در فاصله 6500 سال نوری از ما قرار دارد و مساحتی در حدود 100 سال نوری دارد. تصاویر این سحابی معمولاً در کنار همسایه‌اش، سحابی قلب (IC 1805) ظاهر می‌شوند. این تصویر ترکیبی از رنگ‌های مختلف است: قرمز ناشی از گاز هیدروژن، زرد از گوگرد و آبی از اکسیژن.

دیدگاهتان را بنویسید