این خوشه در امگا قنطورس با ده میلیون ستاره قدیمی تر از خورشید جمع شده است.

تصویر روز توسط ناسا: امگا قنطورس و میلیون ها ستاره

این احتمال وجود دارد که امگا قنطورس، هسته باقی مانده از کهکشان کوچکی باشد که با کهکشان راه شیری ادغام شده است.

امروز در تصویر ناسا چه می بینیم؟

خوشه ستاره ای کروی امگا قنطورس که با نام NGC 5139 نیز شناخته می شود، 15000 سال نوری از ما فاصله دارد. این گروه شامل 10 میلیون ستاره است که به اندازه 150 سال نوری قطر بسیار بزرگتر از خورشید هستند. NGC 5139 بزرگترین و درخشان ترین خوشه کروی شناخته شده در میان 200 خوشه کروی واقع در هاله راه شیری است.

بیشتر خوشه های ستاره ای از ستارگانی با سن و ترکیب مشابه تشکیل شده اند، اما امگا قنطورس مرموز دارای ستارگانی با سنین مختلف و فراوانی شیمیایی است. ستاره های غول سرخ امگا قنطورس (به رنگ زرد) در این تصویر تلسکوپی به راحتی قابل تشخیص هستند.

دیدگاهتان را بنویسید