لی یانگ هی، که از سال 2007 با سامسونگ الکترونیک کار می کند، بخش بازاریابی جهانی سامسونگ DX را بر عهده گرفت.

لی یانگ هی

لی یانگ هی که از سال 2007 کار می کند سامسونگ الکترونیک Active، سمت رئیس بازاریابی جهانی در Samsung DX را داشت. این اولین بار است که یک زن چنین سمتی را در Samsung Electronics دارد.

مرکز بازاریابی جهانی سامسونگ DX (Device eXperience) بخشی است که بر تجارت گوشی های هوشمند این شرکت نظارت می کند.

حضور فعال زنان در سامسونگ و اکنون سمت ریاست را بر عهده دارد

لی یونگ هی در سال 2007 همکاری خود را با سامسونگ الکترونیکس آغاز کرد و در سال 2012 توانست در سمت معاونت رئیس جمهور به کار خود با این شرکت کره ای ادامه دهد که ارتقای خوبی برای وی محسوب می شد. اکنون لی یونگ هی گام های بیشتری در جهت موفقیت خود برداشته و توانسته سمت ریاست مرکز بازاریابی جهانی سامسونگ را به دست آورد. همانطور که گفته شد، این اولین بار است که یک زن در چنین موقعیت مدیریتی در سامسونگ کار می کند.

لی یانگ هی در سال 2007 با این شرکت لورآل او مشغول به کار بود. او متوجه می شود که سامسونگ در تبلیغات نمایشی و برندسازی گوشی های سامسونگ گلکسی در حال جلب توجه است. لی یونگ هی تصمیم گرفت با این شرکت کره جنوبی وارد همکاری شود و در طول همکاری خود توانست مراحل تبلیغات را طی کند تا در نهایت بتواند نقش رئیس مرکز بازاریابی جهانی سامسونگ الکترونیکس را ایفا کند.

ارتقای لی یانگ هی به سمت مدیریت شرکت فرصتی را برای سایر کارمندان زن ایجاد می کند تا بدون توجه به جنسیت خود به دنبال مشاغل بهتر در شرکت باشند. برای انتخاب لی یانگ هی در این پست این یکی از تغییرات کوچک این شرکت از ماه اکتبر بوده و باید دید از نظر استخدام مدیران ارشد چه تغییراتی در سامسونگ رخ خواهد داد.

دیدگاهتان را بنویسید