برق و انرژی الکتریسیته یکی از مهمترین نیاز های امروز ما انسان ها است. زندگی و کار ما به مرحله ای رسیده که تقریبا نمی توانیم حتی یک ساعت بدون برق به زندگی خود ادامه دهیم. همین موضوع باعث شده که برای مواقعی که برق سراسری قطع می شود هم برنامه داشته باشیم. موتور ژنراتور ها جواب این نیاز ما هستند؛ ولی اکنون قبل از اینکه به دنبال قیمت موتور ژنراتور باشیم، باید بدانیم مصرف موتور ژنراتور چقدر است؟ دانستن این موضوع می تواند، بسیار به برنامه ریزی کاری ما کمک کند. بیاید این موضوع را برای موارد و شرایط مختلف بررسی کنیم.

موتور ژنراتور بنزینی با هربار سوخت گیری، چند ساعت می تواند کار کند؟ این موضوع برای موتوربرق های مختلف متفاوت است. همچنین اینکه چه مقدار موتور برق زیر فشار باشد هم بر این موضوع تاثیر گذار خواهد بود. به طور متوسط موتور برق های بنزینی با هر بار سوخت گیری بین 6 تا 16 ساعت می توانند برق تولید نمایند.

به عنوان مثال یک موتور ژنراتور 2200 وات برای تولید برق با توان 30 کیلووات ساعت، روزانه به چهار گالن بنزین احتیاج دارد. چیزی که می توان گفت این است که بیشتر موتور ژنراتور ها به صورت میانگین، 75% گالن را برای هر ساعت کار مصرف می کنند. در ادامه ریز مصرف هر موتور ژنراتور یا همان موتور برق را برای توان های بالاتر که بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند؛ با جزئیات بهتر بررسی می کنیم.

موتور برق یا همان موتور ژنراتور چقدر بنزین مصرف می کند؟

موتور ژنراتور با توان 10 کیلو وات: این موتور ژنراتور به طور متوسط برای هر ساعت کار 1.93 گالن بنزین مصرف می کند. اگر باک این موتور برق، 120 گالن ظرفیت داشته باشد، حداکثر تا 50 ساعت می تواند روشن باشد و برق با توان 10 کیلو وات تولید نماید. یادمان باشد که هر باکی در موتور ژنراتور ها باید فقط به اندازه 80 درصد ظرفیت پر شود. 20 درصد از فضای داخل باک برای انبساط سوخت در نظر گرفته می شود  که در هر بار سوخت گیری باید خالی بماند. پس به طور خلاصه:

 • موتور برق 10 کیلووات با باک 120 گالنی، حداکثر 50 ساعت روشن می ماند.
 • موتور برق 10 کیلووات با باک 320 گالنی، حداکثر 132 ساعت روشن می ماند.
 • موتور برق 10 کیلووات با باک 480 گالنی، حداکثر 200 ساعت روشن می ماند.
 • موتور برق 10 کیلووات با باک 1000 گالنی، حداکثر 412 ساعت روشن می ماند.
 • موتور برق 14 کیلووات با باک 120 گالنی، حداکثر 41 ساعت روشن می ماند.
 • موتور برق 14 کیلووات با باک 320 گالنی، حداکثر 111 ساعت روشن می ماند.
 • موتور برق 14 کیلووات با باک 480 گالنی، حداکثر 164 ساعت روشن می ماند.
 • موتور برق 14 کیلووات با باک 1000 گالنی، حداکثر 348 ساعت روشن می ماند.
 • موتور برق 17 کیلووات با باک 120 گالنی، حداکثر 37 ساعت روشن می ماند.
 • موتور برق 17 کیلووات با باک 320 گالنی، حداکثر 99 ساعت روشن می ماند.
 • موتور برق 17 کیلووات با باک 480 گالنی، حداکثر 150 ساعت روشن می ماند.
 • موتور برق 17 کیلووات با باک 1000 گالنی، حداکثر 311 ساعت روشن می ماند.
 • موتور برق 20 کیلووات با باک 120 گالنی، حداکثر 33 ساعت روشن می ماند.
 • موتور برق 20 کیلووات با باک 320 گالنی، حداکثر 88 ساعت روشن می ماند.
 • موتور برق 20 کیلووات با باک 480 گالنی، حداکثر 132 ساعت روشن می ماند.
 • موتور برق 20 کیلووات با باک 1000 گالنی، حداکثر 275 ساعت روشن می ماند.
 • موتور برق 25 کیلووات با باک 120 گالنی، حداکثر 22 ساعت روشن می ماند.
 • موتور برق 25 کیلووات با باک 320 گالنی، حداکثر 60 ساعت روشن می ماند.
 • موتور برق 25 کیلووات با باک 480 گالنی، حداکثر 88 ساعت روشن می ماند.
 • موتور برق 25 کیلووات با باک 1000 گالنی، حداکثر 186 ساعت روشن می ماند.
 • موتور برق 30 کیلووات با باک 120 گالنی، حداکثر 19 ساعت روشن می ماند.
 • موتور برق 30 کیلووات با باک 320 گالنی، حداکثر 50 ساعت روشن می ماند.
 • موتور برق 30 کیلووات با باک 480 گالنی، حداکثر 76 ساعت روشن می ماند.
 • موتور برق 30 کیلووات با باک 1000 گالنی، حداکثر 156 ساعت روشن می ماند.
 • موتور برق 36 کیلووات با باک 120 گالنی، حداکثر 17 ساعت روشن می ماند.
 • موتور برق 36 کیلووات با باک 320 گالنی، حداکثر 46 ساعت روشن می ماند.
 • موتور برق 36 کیلووات با باک 480 گالنی، حداکثر 68 ساعت روشن می ماند.
 • موتور برق 36 کیلووات با باک 1000 گالنی، حداکثر 144 ساعت روشن می ماند.
 • موتور برق 45 کیلووات با باک 120 گالنی، حداکثر 12 ساعت روشن می ماند.
 • موتور برق 45 کیلووات با باک 320 گالنی، حداکثر 32 ساعت روشن می ماند.
 • موتور برق 45 کیلووات با باک 480 گالنی، حداکثر 48 ساعت روشن می ماند.
 • موتور برق 45 کیلووات با باک 1000 گالنی، حداکثر 100 ساعت روشن می ماند.

دیدگاهتان را بنویسید